Persona i Antypersona – dualizm ludzkiej psychiki

Pojęcie Persony ukute przez Carla Gustava Junga jest dość powszechnie znane. W psychologii Persona to maska, którą człowiek posługuje się w kontaktach społecznych. Nie jest ona autentyczną składową psychiki, raczej pewnym sztucznym konstruktem świadczący o adaptowaniu się do środowiska zewnętrznego, przystosowaniu do oczekiwań, norm i ról społecznych. Stąd negatywne rozumienie Persony jako „imitacji” człowieka. Osoba, […]

Syndrom Doppelgängera i Zespół Capgrasa

Termin ”Syndrom Doppelgängera” ukuł szwajcarski neurobiolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu, Peter Brugger. Chory cierpiący na to zaburzenie ma urojenia, że towarzyszy mu identycznie wyglądająca kopia. Objawy są częściowo zbliżone do halucynacyjnych zaburzeń zwanych autoskopią i mogą towarzyszyć różnym chorobom np. epilepsji. Czasami cierpiącemu na syndrom doppelgängera wydaje się, że sobowtórów jest nawet kilka. Wywołane tym zaburzeniem stany lękowe i kryzys […]

Autoskopia (autoscopia, heautoscopia)

Autoskopia/heautoskopia to zaburzenie charakteryzujące się doznaniem, że ciało – bądź tylko jakaś jego część na przykład głowa lub kończyna – uległo podwojeniu. Termin ten opisuje też sytuację, kiedy choremu wydaje się, że patrzy na siebie z zewnątrz. Najpowszechniejsza halucynacja dotyczy obserwowania identycznej postaci stojącej naprzeciwko. Nierzadko sobowtór wykonuje identyczne ruchy, jak w odbiciu lustrzanym. Obraz ten wydaje się choremu bardzo realistyczny. Towarzyszy mu dezorientacja i niepewność, […]

Alter ego

Alter ego oznacza z łaciny „drugi ja”. Jest to termin wywodzący się z psychologii i oznaczający drugą osobowość człowieka cierpiącego na zaburzenia dysocjacyjne tożsamości. Alter ego odkrył na początku XVIII wieku niemiecki lekarz Anton Mesmer. Zaobserwował on, że w jednym ciele mogą zamieszkiwać dwie skrajnie różne osobowości. Podczas hipnozy niektórzy jego pacjenci przejawiali poglądy, cechy […]